Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Người đến từ Triều Châu


Harmonica Tabs - Người đến từ Triều ChâuTabs: Diatonic

6 -6 7 -6 6 7 7 -6 6 5
6 -6 7 -6 6 8 8 7 -8
7 -8 8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 7 -6 6
5 6 -6 -6 -6 6 -6 6 4 5 -4

Chorus:

4 -4 5 6 6 5 7 7 -6 6 -6
7 -8 8 -8 7 -6 -6 8 -8
8 7 -8 -6
7 5 7 7 7
 7 5 6
5 6 -6 -6 6
7 7 7 7 -6
6 5 -7 -6 6 5 6

Tabs: Tremolo

 13 14 15 14 13 15 15 14 13 11
 13 14 15 14 13 17 17 15 18
 15 18 17 17 18 15 14 15 18 18 15 14 13
 11 13 14 14 14 13 14 13 9 11 10

Chorus:

 9 10 11 13 13 11 15 15 14 13 14
 15 18 17 18 15 14 14 17 18
 17 15 18 14
 15 11 15 15 15
 15 11 13
 11 13 14 14 13
 15 15 15 15 14
 13 11 16 14 13 11 13

Video Clip

Video Harmonica 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)