Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngoi Sao Hieu Long Em - Tam Nguyen Sao Bang

Ngôi Sao Hiểu Lòng Em (Lệ Tình-Tuấn Khang) ;Miss You So Much, Tinh Ngữ Tâm Nguyện - Trương Bá Chi, Nhậm Hiền Tề ; Tâm Nguyện Sao Băng ;xing yu xin yuan-星語心願 ; Nước Mắt Rơi)
Tabs: Tremolo


14 15 16 14 13 14 11
14 13 14 15 16 15 16 14 16 15
15 18 17 17 17 17 18
15 16 14 16 13
14 15 16 14 13 14

14 15 16 14 13 14 11
14 13 14 15 16 15 16 14 16 15
15 18 17 17 17 17 18
15 16 14 16 13
14 15 15 16 13
14 15 16 13 14

11 13 14 17 18 15 16 15
15 16 14 14 14 14 13 13 14 11
11 13 14 17 18 15 16 15
15 16 14 14 13 16 14

  
Tabs: Diatonic

  -6 7 -7 -6 6 -6 5
 -6 6 -6 7 -7 7 -7 -6 -7 7
 7 -8 8 8 8 8 -8
 7 -7 -6 -7 6
 -6 7 -7 -6 6 -6


 -6 7 -7 -6 6 -6 5
 -6 6 -6 7 -7 7 -7 -6 -7 7
 7 -8 8 8 8 8 -8
 7 -7 -6 -7 6
 -6 7 7 -7 6
 -6 7 -7 6 -6


 5 6 -6 8 -8 7 -7 7
 7 -7 -6 -6 -6 -6 6 6 -6 5
 5 6 -6 8 -8 7 -7 7
 7 -7 -6 -6 6 -7 -6
 

Video:


Sheet Music: update
Note:
  La Đố Si La Sol La Mi
 La Sol La Đố Si Đố Si La Si Đố
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Rế
 Đố Si La Si Sol
 La Đố Si La Sol La

 La Đố Si La Sol La Mi
 La Sol La Đố Si Đố Si La Si Đố
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Rế
 Đố Si La Si Sol
 La Đố Đố Si Sol
 La Đố Si Sol La

 Mi Sol La Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Si La La La La Sol Sol La Mi
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Si La La Sol Si La
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)