Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngay Vang Anh - Thanh Ngoc

Ngày Vắng Anh - Thanh Ngọc
 Cảm âm bởi : Ljnh Ljnh Ttl - CLB Harmonica Bách Khoa

Tabs: Tremolo

Beat:
 7 13 10 11 , 7 13 10 9
 7 13 11 12 , 13 12 11 9 11 12 13 10
 7 9 13 10 11 , 10 11 13 16 9
 9 10 11 11 12 11 9 , 14 , 9 10 11 12 11 10

Verse 1
 7 13 10 10 9 , 7 13 10 10 11
 9 10 9,  9 16 , 16 9 16 , 14
 6 , 7 7 16 , 5 10 11 10 9
 6 12 , 12 6 9 10

 7 13 10 10 9 , 7 13 10 11 11
 9 10 9 , 9 10 11 9 16 9 14
 7 6 9 11 10 10 , 7 13 13 13 16 9 9
 9 , 9 14 9 10

Chorus:

 11 10 9 13 11 , 11 10 11
 12 11 12 , 12 13 , 11 10 11
 12 13 14 , 14 16 , 14 13 13 , 11 13 14
 12 13 14 13 13 11 10 11 12 13

 11 10 9 10 11 13 , 11 13 14
( 9 10 11 13 14 ) 13 13 11 10 11 12 11
 11 13 14 , 14 16 , 16 16 16 , 13 16 9
 14 16 9 , 9 9 . 14 16 9 , 16 9 , 14 16-14-13

Verse 2
.....
Chorus:
 7 13 10 10 9 , 7 13 10 11 11
 9 10 9 , 9 16 ... 16 14
Video:

Sheet Music: Update
Note:
Beat:

  Sòl Sol Rê Mi Sòl Sol Rê Đô
 Sòl Sol Mi Fa Sol Fa Mi Đô Mi Fa Sol Rê
 Sòl Đô Sol Rê Mi Rê Mi Sol Si Đô
 Đô Rê Mi Mi Fa Mi Đô La Đô Rê Mi Fa Mi Rê

Đoạn 1:
 Sòl Sol Rê Rê Đô Sòl Sol Rê Rê Mi
 Đô Rê Đô Đô Si Si Đô Si La
 Là Sòl Sòl Si Mì Rê Mi Rê Đô
 Là Fa Fa Là Đô Rê

 Sòl Sol Rê Rê Đô Sòl Sol Rê Mi Mi
 Đô Rê Đô Đô Rê Mi Đô Si Đô La
 Sòl Là Đô Mi Rê Rê Sòl Sol Sol Sol Si Đô Đô
 Đô Đô La Đô Rê

Chorus:
 Mi Rê Đô Sol Mi Mi Rê Mi
 Fa Mi Fa Fa Sol Mi Rê Mi
 Fa Sol La La Si La Sol Sol Mi Sol La
 Fa Sol La Sol Sol Mi Rê Mi Fa Sol

 Mi Rê Đô Rê Mi Sol Mi Sol La
 Đô Rê Mi Sol La Sol Sol Mi Rê Mi Fa Mi
 Mi Sol La La Si Si Si Si Sol Si Đô
 La Si Đô Đô Đô La Si Đô Si Đô La Si La Sol

Đoạn 2:

Chorus:
 Sòl Sol Rê Rê Đô Sòl Sol Rê Mi Mi
 Đô Rê Đô Đô Si Si La

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)