Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngay Buon Nhat

Ngày Buồn Nhất
Nhạc Hoa

Tabs: Diatonic


5 5 -4 -4 4 4 6 6 -5 -5 5 5
-6b -6b 5 5 -4 -4 5 -4 4 -3 4
5 5 -4 -4 4 4 6 6 -5 -5 5
-6b -6b 5 5 -4 -4 5 -4 4 -3 4 -6 -7

Chorus:
5 5 -6 -6 5 -4 6 6
-4 -4 -7 -7 5 5 7 7
8 8 -6 -6 -8 -8 6 6
-8 -8 -7 -7 5 5 6b -6 -7

5 5 -6 -6 5 -4 6 6
-4 -4 -7 -7 5 5 7 7
8 8 -6 -6 -8 -8 6 6
-8 -8 -7 -7 -6 6 -6

Tabs: Tremolo

11 11 10 10 9 9 13 13 12 12 11 11.
14b 14b 11 11 10 10 11 10 9 8 9.
11 11 10 10 9 9 13 13 12 12 11.
14b 14b 11 11 10 10 11 10 9 8 9 14 16.

Chorus:


11 11 14 14 11 10 13 13.
10 10 16 16 11 11 15 15 .
17 17 14 14 18 18 13 13 .
18 18 16 16 11 11 13(14b) 14 16.

11 11 14 14 11 10 13 13.
10 10 16 16 11 11 15 15 .
17 17 14 14 18 18 13 13 .
18 18 16 16 14 13 14 .

P/S: Note 6b và 14b là note Ab ) Bend kỹ thuật 1 tý nhé.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)