Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Little Drummer Boy - Chú Bé Đánh Trống

Tabs: Tremolo
 9 10 11 11
 11 12 11 12 11
 9 9 10 11 11 11
 11 12 11 12 11
 10 11 12 13 13 13
 14 13 12 11 10
 10 11 12 13 13 13
 14 16 14 13 12
 14 13 12 11
 13 12 11 10
 11 12 13 13 13
 13 14 13 14 13
 10 9 10 9
Tabs: Diatonic
4    -4   5   5  
Come, they told me
  5 -5   5  -5   5
(Pa-rum-pum-pum-pum)
4  4  -4   5    5  5  
A newborn King to see
  5 -5   5  -5   5
(Pa-rum-pum-pum-pum)
-4   5 -5    6    6   6  
Our finest gifts we bring
 -6  6  -5   5  -4
(Pa-rum-pum-pum-pum)
-4  5  -5  6   6    6  
To lay before the King
 -6 -7  -6   6  -5
(Pa-rum-pum-pum-pum,
-6   6  -5   5   
Rum-pum-pum-pum, 
 6  -5   5  -4
rum-pum-pum-pum)
5  -5  6 6   6 
So to honor Him
 6  -6   6  -6   6
(Pa-rum-pum-pum-pum)
-4 4 -4  4
When we come.
Video: Harmonica


Video Music:
 
Sheet Music: Update
Note:
 Đô Rê Mi Mi
 Mi Fa Mi Fa Mi
 Đô Đô Rê Mi Mi Mi
 Mi Fa Mi Fa Mi
 Rê Mi Fa Sol Sol Sol
 La Sol Fa Mi Rê
 Rê Mi Fa Sol Sol Sol
 La Si La Sol Fa
 La Sol Fa Mi
 Sol Fa Mi Rê
 Mi Fa Sol Sol Sol
 Sol La Sol La Sol
 Rê Đô Rê Đô

Lời Việt: Chú Bé Đánh Trống
Người ơi ! Ðến nhé (pa rám păm pắm păm)
Ðể cùng coi Chúa giáng thế (pa rám păm pắm păm)
Quà tặng đâu, xin mang theo (pá rám păm păm pằm)
Qùy lạy bên chân ngôi cao (pa rám păm păm pằm)
(rám păm păm pùm, rám păm păm pằm)
Quà dâng tới Ðức Chúa (pa rám păm pắm păm)
Ơi người ơi người !

Hài nhi Giê Su (pa rám păm pắm păm)
Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống (pa rám păm pắm păm)
Nghèo nàn nên đôi tay không (pá rám păm păm pằm)
Vì lòng yêu thương Giê Su (pá răm păm păm pùm)

Ðể con đánh tiếng trống (pa rám păm pắm păm)
Con (ờ) dâng Người.

Mẹ Ma-ri-a (pa rám păm pắm păm)
Gật đầu cho phép đánh trống (pa rám păm pắm păm)
Lòng thật vui, con khua vang (pá răm păm păm pằm)
Nhịp này đây con dâng lên (pá răm păm păm pằm)
(rám păm păm pằm, rám păm păm pằm)

Nhìn con đánh trống, Chúa (pa rám păm pắm păm)
Vui... vui cười 

Midi: Update

 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)