Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Let it snow (Tremolo - Diatonic)

Let it snow
Tabs: Tremolo

 13 13 13 13 12 11 10 9 7
 10 9 10 9 10 9 8 7
 13 14 14 13 12 11 10
 16 14 13 13 12 11 11 10 9
Verse 2
 11 12 13 14 13 11 15 13
 13 13 12 12 11 10 9 10 11
 11 12 13 14 13 11 15 13
 15 16 14 16 14 13 15

 
Tabs: Diatonic

 6 6  6 6  -5  5  -4 4   3 
Oh, the weather out-side is fright-ful 

-4  4 -4  4 -4 4 -3   3 
But the fire is so de-light-ful. 

6  -6   -6  6 -5  5 -4 
And since there's no place to go. 

-7 -6  6   6 -5  5   5 -4 4 
Let it snow, let it snow, let it snow. 

verse 2 
It doesn't show signs of stopping 
And I brought some corn for popping. 
The lights are turned way down low. 
Let it snow, let it snow, let it snow. 

refrain 

 5 -5  6 -6 6  5  7  6 
When we fi-nal-ly kiss good night 

 6 6 -5 -5 5 -4 4 -4  5 
How I hate to go out in the storm. 

 5 -5  6  -6  6  5 7  6 
But if you'll real-ly hold me tight, 

 7 -7 -6  -7 -6  6  7 
All the way home I'll be warm. 

Video:


 

 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)