Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Last Christmas

Last Christmas
Crazy Frog Version

Tabs: Tremolo
 13 13 12
 9 13 13 14 12
 9 13 13 14 12
 12 11 12 11 10
 14 13
 9 13 14 13 12
 13 11 12 11 12 11 9

Tabs: Diatonic
                    
6      6    -5
Last Christ-mas
4        6         6         -6    -5
I        gave      you       my    heart
 4       6      6        -6      -5          
But     the     ve-ry    next    day 
-5       5         -5       5  -4   
you      gave      it       a-way
-6   6
This year
4       6        -6     6        -5
To     save      me     from     tears
6       5      -5   5    -5    5     4~
I'll    give   it   to   some-one   spe-cial


Video:

 

 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)