Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lắng Nghe Nước Mắt - Mr.Siro

Cảm âm bởi : Xjtrum41 - Harmonica4u
Tabs: Tremolo
(Tone Thấp)
Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
8 9 8 9 8 6 7 8
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
9 9 9 10 9 10 11 11
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
8 9 8 9 8 6 7 8
Vì em...đã có...người yêu
7 6 ... 6 8 ... 7 6
Goodbye...I'm fine...xin đừng bận tâm
6 7 ... 6 7 ... 6 4 5 6
Đừng buồn vì những gì ta đã có
7 7 7 8 7 8 9 9
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm
6 7 6 7 6 4 5 6
Dù anh...chẳng...là ai
7 6 ... 8 ... 7 6
(Em có thể dối anh trong lời nói
Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động)

Chorus:
Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
7 9 10 11 10 11 10 11 9 7 10
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
8 13 12 11 10 9 8 9 8 9 10 11 9 8
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại
6 7 6 4 6 7 9 11 9 ... 8 9 11 9
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
11 10 9 11 10 7 6
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
7 9 10 11 10 11 10 11 9 7 10
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
8 13 12 11 10 9 8 9 8 9 10 11 9 8
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
6 7 6 4 6 7 9 11
Biết đến khi nào...chúng ta...
10 11 10 8...7 6
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ...
6 8 9 8 7 5 6


Bản chỉnh sửa:

9 9 8 9 8 6 7 8
9 9 9 10 9 10 11 11
9 9 8 9 8 6 7 8
7 6 6 8 7 6

9 9 8 9 8 6 7 8 9
 9 9 10 9 10 11 11
8 9 8 9 8 6 7 8
7 6 8 7 6

7 9 10 11 10 11 10 11 9 7 10
10 12 11 11 10 9 8 9 8 9 10 11 9 8
5 9 8 6 8 9 11 14 11 10 11 13 11
11 10 9 11 10 8 6

7 9 10 11 10 11 10 11 9 7 10
10 12 11 11 10 9 8 9 8 9 10 11 9 8
7 9 8 6 8 9 11 14 13 14 11 11
10 9 6 8 9 8 7 5 6

6 9 9 9 9 6 10 10 10
6 7 6 6 6 6 6 8 9 6

Tabs: Tremolo (Tone Cao)
15 15 16 15 , 16 14 13 16
15 15 15 18 , 15 18 17 17
15 15 16 15 , 16 14 13 16
13 14 , 14 16 , 13 14

15 15 16 15 , 16 14 13 16
15 15 15 18 , 15 18 17 17
16 15 16 15 , 16 14 13 16
13 14 .... 16 ...... 13 14

13 15 18 17 18 17 18 17 , 15 13 18
18 20 17 17 18 15 16 15 16 15 , 18 17 15 16
11 15 16 14 16 15 17 22 17 , 18 17 19 17
17 18 15 17 18 16 14

13 15 18 17 18 17 18 17 , 15 13 18
18 20 17 17 18 15 16 15 16 15 , 18 17 15 16
13 15 16 14 16 15 17 22 , 19 22 17 17
18 15 , 14 16 15 16 13 11 14

Đoạn cuối :
14 , 15..15...15 , 15 14 18 18 18
14 13 14 14 14 14 , 14 16 15 14
Tabs: Diatonic
 -3 4 -3 4 -3 -3'' -2 -3
 4 4 4 -4 4 -4 5 5
 -3 4 -3 4 -3 -3'' -2 -3
 -2 -3'' -3'' -3 -2 -3''
 -3'' -2 -3'' -2 -3'' -2'' 2 -3''
 -2 -2 -2 -3 -2 -3 4 4
 -3'' -2 -3'' -2 -3'' -2'' 2 -3''
 -2 -3'' -3 -2 -3''

Chorus:
 -2 4 -4 5 -4 5 -4 5 4 -2 -4
 -3 6 -5 5 -4 4 -3 4 -3 4 -4 5 4 -3
 -3'' -2 -3'' -2'' -3'' -2 4 5 4 -3 4 5 4
 5 -4 4 5 -4 -2 -3''

 -2 4 -4 5 -4 5 -4 5 4 -2 -4
 -3 6 -5 5 -4 4 -3 4 -3 4 -4 5 4 -3
 -3'' -2 -3'' -2'' -3'' -2 4 5
 -4 5 -4 -3 -2 -3''
 -3'' -3 4 -3 -2 2 -3''

Bản chỉnh sửa:

 4 4 -3 4 -3 -3" -2 -3
 4 4 4 -4 4 -4 5 5
 4 4 -3 4 -3 -3" -2 -3
 -2 -3" -3" -3 -2 -3"

 4 4 -3 4 -3 -3" -2 -3 4
 4 4 -4 4 -4 5 5
 -3 4 -3 4 -3 -3" -2 -3
 -2 -3" -3 -2 -3"

 -2 4 -4 5 -4 5 -4 5 4 -2 -4
 -4 -5 5 5 -4 4 -3 4 -3 4 -4 5 4 -3
 2 4 -3 -3" -3 4 5 -6 5 -4 5 6 5
 5 -4 4 5 -4 -3 -3"

 -2 4 -4 5 -4 5 -4 5 4 -2 -4
 -4 -5 5 5 -4 4 -3 4 -3 4 -4 5 4 -3
 -2 4 -3 -3" -3 4 5 -6 6 -6 5 5
 -4 4 -3" -3 4 -3 -2 2 -3"

 -3n 4 4 4 4 -3" -4 -4 -4
 -3" -2 -3" -3" -3" -3" -3" -3 4 -3"

Tabs: Diatonic (Tone Cao)
 7 7 -7 7 -7 -6 6 -7
 7 7 7 -8 7 -8 8 8
 7 7 -7 7 -7 -6 6 -7
 6 -6 -6 -7 6 -6

 7 7 -7 7 -7 -6 6 -7
 7 7 7 -8 7 -8 8 8
 -7 7 -7 7 -7 -6 6 -7
 6 -6 -7 6 -6

 6 7 -8 8 -8 8 -8 8 7 6 -8
 -8 -9 8 8 -8 7 -7 7 -7 7 -8 8 7 -7
 5 7 -7 -6 -7 7 8 -10 8 -8 8 9 8
 8 -8 7 8 -8 -7 -6

 6 7 -8 8 -8 8 -8 8 7 6 -8
 -8 -9 8 8 -8 7 -7 7 -7 7 -8 8 7 -7
 6 7 -7 -6 -7 7 8 -10 9 -10 8 8
 -8 7 -6 -7 7 -7 6 5 -6

 -6 7 7 7 7 -6 -8 -8 -8
 -6 6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 7 -6

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

1 comment:

  1. Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
    Đoạn này sửa Diatonic sửa lại thành: -8 9 -9 -9 8 8 -8 7 -7 7 -8 8 7 -7 thì chuẩn hơn nhé

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)