Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Phan Đinh Tùng

Intro

11 11 10 9 9 10 11 10
14 14 16 15 15 17 18 15 16 14
11 11 10  9 9 9 11 10
14 14 16 15 16 15 18

9 10 10 10 9 9 12 12 12
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
9 9 10 10 10 9 7 9 6
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
9 10 10 10 9 9 12 13
1 2 3 ta cùng thổi tắt nến
9 9 10 10 10 9 12 12 13 10
Happy birth day happy birth day to you

Tabs: Tremolo (Tone cao )

13 14 14 14 13 13 15 15 15
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
13 13 14 14 14 13 10 13 11
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
13 14 14 14 13 13 15 18 18
1 2 3 ta cùng thổi tắt nến
 13 13 14 14 14 13 15 15 18 14
Happy birth day happy birth day to you

 6 -6 -6 -6 6 6 7 7 7
 6 6 -6 -6 -6 6 -4 6 5
 6 -6 -6 -6 6 6 7 -8 -8
 6 6 -6 -6 -6 6 7 7 -8 -6

Video:

Sheet Music: update

Note:
Sol la la la sol sol sol đố đố đố
Sol la la la la sol rê sol mi
Sol la la la sol đố rế rế
Sol sol la la la sol đố đố rế la
Midi: update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)