Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Joy To The World - Chuc Mung The Gioi

Joy To The World (Chúc Mừng Thế Giới)
Tabs: Tremolo
 15 16 14 13, 12 11 10 9
13 14 14 16 16 15
15 15 16 14 13 13 12 11
15 15 16 14 14 13 13 12 11
11 11 11 11 11 12 13
12 11 10 10 10 10 11 12
11 10 9 15 14 13 12 11 12 11 10 9
Tabs: Diatonic
7  -7 -6    6    -5    5  -4   4
Joy to the world! the Lord is come:
 6   -6   -6   -7  -7    7
Let earth re-ceive her King;
 7  7 -7 -6 6  6 -5 5
Let e-v-e-r-y he-ar-t
 7  7 -7 -6 -6 6 6 -5 5
pre-p-a-r-e H-im r-oo-m
 5     5    5   5  5 -5   6
And heaven and nat-u-re sing,
-5 5   -4   -4  -4 -4 5   -5
An-d heaven and na-t-ure sing,
5 -4   4  7   -6   6 -5  5  -5  5  -4    4
A-nd heav-en, and hea-v-en and na-ture sing
Video:

Sheet Music: Update
Note:
 Đố Si La Sol Fa Mi Rê Đô
 Sol La La Si Si Đố
 Đố Đố Si La Sol Sol Fa Mi
 Đố Đố Si La La Sol Sol Fa Mi
 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Sol
 Fa Mi Rê Rê Rê Rê Mi Fa
 Mi Rê Đô Đố La Sol Fa Mi Fa Mi Rê Đô

Lời bài hát :
Chúa sinh ra đời, khắp nơi chan hòa
Niềm vui mang đến thế giới
Hãy hứa con tim yêu thương người
Chúa đến ban ân lành
Người người dạt dào hạng phúc
An bình ngập tràn mọi nơi
Đón mừng Chúa ngôi hai giáng sinh an người

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)