Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Inh La Oi

Inh Lả Ơi 

Tabs : Tremolo

 14 11 13 14 13 13 11 10
 14 11 10 11 14 14 13 11 13
 10 11 14 11 13 13 11 10
 14 11 13 14 13 13 11 13

Tabs: Diatonic

 -6 5 6 -6 6 6 5 -4
 -6 5 -4 5 -6 -6 6 5 6
 -4 5 -6 5 6 6 5 -4
 -6 5 6 -6 6 6 5 6

Sheet :

La Mi Sol La Sol Sol Mi Rê
La Mi Rê Mi La La Sol Mi Sol
Rê Mi La Mi Sol Sol Mi Rê
La Mi Sol La Sol Sol Mi Sol


Video:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)