Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - I Can't Help Falling in Love With You - Elvis Presley

Tabs: Tremolo
  9 13 9 10 11 12 11 10
 7 8 10 9
 10 11 12 11 10 9
 9 13 9 10 11 12 11 10
 7 8 10 9
 10 11 12 11 10 9
 8 11 13 16 14
 8 11 13 16 14
 8 11 13 16 14
 13 13 11 13 11 12
 9 13 9
 10 11 12 11 10
 7 8 10 9
 10 11 12 11 10 9

Tabs: Diatonic
4   6   4  -4  5  -5    5   -4
wise men say on-ly fools rush in
 3 -3 -4     4
but i can't help
-4     5 -5  5   -4    4
fall-ing in love with you
  4   6  4    -4   5  -5 5  -4
shall i stay would it be a sin
3 -3  -4    4
if i can't help
-4    5  -5  5   -4    4
fall-ing in love with you
-3   5  6  -7  -6
like a riv-er flows
-3   5  6  -7  -6
sure-ly to the sea
-3    5  6 -7   -6
darl-ing so it goes
  6    6     5    6    5  -5
some things were meant to be
4    6    4
take my hand
-4    5  -5    5   -4
take my whole life too
3    -3 -4      4
cause i can't help 
-4    5  -5  5   -4     4
fall-ing in love with you

Video: 

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)