Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - God Rest Ye Merry Gentlemen

God Rest Ye Merry Gentlemen - Hát Mừng Giáng Sinh

Tabs: Tremolo
  14 14 17 17 18 15 16 14
 13 14 16 15 18 17
 14 14 17 17 18 15 16 14
 13 14 16 15 18 17
 17 20 18 17 20 19 22 17
 18 15 14 16 15 18
 15 18 17 20 17 17 18 15 16 14
 15 16 14 18

 15 18 17 19 22 17 18 15 16 14


Tabs: Diatonic
 -6  -6 8 8 -8  7 -7 -6 
God rest ye merry Gentlemen 

 6 -6 -7  7 -8 8 
Let nothing you dismay 

-6 -6 8   8  -8 7-7-6 
Remember Christ our savior 

 6  -6 -7  7  -8  8 
Was born on Christmas day 

8  -9 -8 8  -9 9 -10  8 
To save us all from Satans power 

-8  7  -6  -7  7 -8 
When we were gone astray 

7-8 8 -9  8 8 -8 7 -7 -6 
 O tidings of comfort and joy 

 7 -7  -6 -8 
Comfort and joy 

7-8 8 9 -10 8 -8 7 -7 -6 
 O tidings of comfort and joy
Video: Harmonica
Video Music:


Sheet Music: update
Lời Việt: Hát Mừng Giáng Sinh
Cùng nhau hãy cất tiếng hát ca mừng
Một đêm giáng sinh bình yên
Một đêm với ánh sáng chiếu khắp đất trời
Để đời ta qua hết bao buồn đau

Noel, Noel, cất tiếng ca vang ca
Mừng Thiên Chúa giáng thế cho nhân gian yên vui
Một đêm với ánh sáng chiếu khắp đất trời
Một đêm giáng sinh bình yên

Trời đông, giá buốt, tuyết trằng rơi đầy
Ở hang núi Bê-lem quạnh hiu
Là nơi chính Đấng Cứu Tinh đã ra đời
Ngàn sao hân hoan hát mừng vui
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)