Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The First Noel (Tremolo - Diatonic)

Giáng Sinh Đầu Tiên
Tabs: Tremolo

  11 10 9 10 11 12 13
 14 16 15 16 14 13
 14 16 15 16 14 13 14
 16 15 13 12 11
 11 10 9 10 11 12 13 14 16
 15 16 14 13
 14 16 15 16 14 13 14
 16 15 13 12 11
Chorus:
 11 10 9 10 11 12 13 15 16
 15 16 14 13 14 16 15 13

Tabs: Diatonic

5 -4  4 -4  5 -5 6
The  first  noel 
-6 -7  7  -7  -6   6
the angel did say 
-6  -7  7  -7   -6    6  -6
Was to certain poor shepherds 
-7  7     6   -5   5
in fields as they lay 
5-4  4 -4   5 -5   6  -6 -7
in  fields where they lay 
 7  -7    -6    6
keeping their sheep, 
-6 -7  7   -7  -6   6 -6
On  a cold winters night 
  -7  7 6 -5   5
that wa-s so deep. 

Chorus 
5-4   4 -4 5 -5 6 7 -7  
Noel, noel Noel,  noel 
 7   -7  -6  6   -6  -7 7 6 
Born is the King of  Israel

Video:

Sheet Music : Update
Note:
 Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol
 La Si Đố Si La Sol
 La Si Đố Si La Sol La
 Si Đố Sol Fa Mi
 Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol La Si
 Đố Si La Sol
 La Si Đố Si La Sol La
 Si Đố Sol Fa Mi

 Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol Đố Si
 Đố Si La Sol La Si Đố Sol

 Lời Việt : Giáng Sinh Đầu Tiên - Noel Đầu Tiên
Thiên thần trên cao
Đã kể lại rằng
Mùa giáng sinh đầu tiên thiên Chúa sinh ra đời.
An lành yên vui , người mang đến cho nhân gian.
Tỏa sáng lên 1 tình yêu thương của muôn loài.
Chúng ta cùng ngợi ca Đấng Chúa trời cứu sinh.
Merry Chrismart and happy new year.
Giáng sinh hạnh phúc mang niềm vui bao la.
Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)