Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Em Nhớ Anh - Miu Lê

Tabs: Tremolo
Từng ngày dài trôi qua, chỉ còn lại nỗi nhớ
7 7 7 9 9, 7 7 7 9 10
Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
7 7 7 9 9 5 4 10 9
Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia li
7 7 7 9 9, 7 7 7 7 7 9 10
Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh
7 7 7 9 9 10 9 12 11 10 11
Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ
13 13 11 11 10 10 10 10 9 10 9
Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi

13 13 11 11 10 10 10 10 9 10 11
Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm
9 9 10 10 , 9 10 11 12 11 10 9 10 9 10 9
Nỗi nhớ tràn về quanh đây, khiến khoé mi em thêm cay
13 13 11 11 12 13 , 13 13 11 11 12 11
Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ
9 9 9 9 10 11 11 10 10 9 10 9
Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ
13 13 11 11 12 13 , 13 13 11 11 12 11 9
Từng giọt mưa nhẹ rơi
9 8 9 8 9

Đã có những khi anh yêu em bên cạnh em
11 11 11 10 10 10 10 9 8 9
Vậy mà giờ này chỉ mình em khóc mãi
9 9 9 9 9 9 910 11 11
Nước mắt rơi trên hàng mi, em khóc nhoà
11 11 10 10 9 10,11 13 9
Uhhh....ohhhh h
11 12 13

Tabs: Diatonic
 -2 -2 -2 4 4 -2 -2 -2 4 -4
 -2 -2 -2 4 4 2 -2'' -4 4
 -2 -2 -2 4 4 -2 -2 -2 -2 -2 4 -4
 -2 -2 -2 4 4 -4 4 -5 5 -4 5
 6 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -4 4
 6 6 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -4 5
 4 4 -4 -4 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 4 -4 4
 6 6 5 5 -5 6 6 6 5 5 -5 5
 4 4 4 4 -4 5 5 -4 -4 4 -4 4
 6 6 5 5 -5 6 6 6 5 5 -5 5 4
 4 -3 4 -3 4

 5 5 5 -4 -4 -4 -4 4 -3 4
 4 4 4 4 4 4 4 -4 5 5
 5 5 -4 -4 4 -4 5 6 4
 5 -5 6

Video:
 

Sheet Music: update
Note:
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Sòl Sòl Sòl Đô Rê
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Mì Fà Rê Đô
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Đô Rê
 Sòl Sòl Sòl Đô Đô Rê Đô Fa Mi Rê Mi
 Sol Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Đô
 Sol Sol Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Rê Mi
 Đô Đô Rê Rê Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Rê Đô Rê Đô
 Sol Sol Mi Mi Fa Sol Sol Sol Mi Mi Fa Mi
 Đô Đô Đô Đô Rê Mi Mi Rê Rê Đô Rê Đô
 Sol Sol Mi Mi Fa Sol Sol Sol Mi Mi Fa Mi Đô
 Đô Sì Đô Sì Đô
 Mi Mi Mi Rê Rê Rê Rê Đô Sì Đô
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi Mi
 Mi Mi Rê Rê Đô Rê Mi Sol Đô
 Mi Fa Sol
 
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)