Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - DONA DONA

"Dona Dona" - "Donna Donna" (דאָנאַ דאָנאַ "Dana Dana", דאָס קעלבל "Dos Kelbl")   
Claude François

Tabs: Tremolo
14 10 11 12 13
on a wagon
14 10 11 12 13
bound for market
14 10 16 14 13 12 13 14-14
there's a calf with the mournful eye
14 10 11 12 13
high above him
14 10 11 12 13
there's a swallow
14 10 16 14 13 12 11 10-10
winging swiftly tthrought and free
15 15 15 16 14 13 12
how the winds are laughing
13 13 15 15 16 14
they laugh with all their might
15 15 15 16 14 13 12
laugh and laugh the whole day through
12 13 14 13 12 11 10
and half the summer's night

11 11 11 11 11-13 13 12 13 14
do-na do-na do---na do---na
13 13 13 13 15 15 16 14
do-na do-na do-na do
11 11 11 11 11-13 13 12 13 14
do-na do-na do---na do---na
14 11 12 13 12 11 10
do-na do-na do-na do

Tabs: Diatonic


-6 -4 5 -5 6
 -6 -4 5 -5 6
 -6 -4 -7 -6 6 -5 6 -6 -6
 -6 -4 5 -5 6
 -6 -4 5 -5 6
 -6 -4 -7 -6 6 -5 5 -4 -4
 7 7 7 -7 -6 6 -5
 6 6 7 7 -7 -6
 7 7 7 -7 -6 6 -5
 -5 6 -6 6 -5 5 -4

 5 5 5 5 5 6 6 -5 6 -6
 6 6 6 6 7 7 -7 -6
 5 5 5 5 5 6 6 -5 6 -6
 -6 5 -5 6 -5 5 -4

Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)