Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Tabs: Tremolo
11 11 12 13 12 11 10 9
9 9 10 11 10 9 8 6
6 6 6 8 9 5 5 10 8 9
9 10 12 10 12 11

11 11 12 13 12 11 10 9
9 9 10 11 10 9 8 6
6 6 6 8 9 5 5 10 8 9
10 11 10, 6 8 8 7 6 6

11 12 11 12 13 13 13 8 9
11 12 11 12 13 13 13 7 6
6 8 9 12 12 12 12 11 10/ 13 14 13 12 11

11 12 11 12 13 13 13 8 9
11 12 11 12 13 13 13 7 6
6 8 9 12 12 12 11 10/ 8 7 11 10 11 9
6-8-9-6 12/ 11 12 11 10
7-6-8-7 11/ 10 11 10 9
7-6-8-7 10/ 9 10 9 8
8 6 8 9

Tabs: Diatonic

 5 5 -5 6 -5 5 -4 4
 4 4 -4 5 -4 4 -3 -3''
 -3'' -3'' -3'' -3 4 2 2 -4 -3 4
 4 -4 -5 -4 -5 5
 5 5 -5 6 -5 5 -4 4
 4 4 -4 5 -4 4 -3 -3''
 -3'' -3'' -3'' -3 4 2 2 -4 -3 4
 -4 5 -4 -3'' -3 -3 -2 -3'' -3''
 5 -5 5 -5 6 6 6 -3 4
 5 -5 5 -5 6 6 6 -2 -3''
 -3'' -3 4 -5 -5 -5 -5 5 -4 6 -6 6 -5 5
 5 -5 5 -5 6 6 6 -3 4
 5 -5 5 -5 6 6 6 -2 -3''
 -3'' -3 4 -5 -5 -5 5 -4 -3 -2 5 -4 5 4
 -3'' -3 4 -3'' -5 5 -5 5 -4
 -2 -3'' -3 -2 5 -4 5 -4 4
 -2 -3'' -3 -2 -4 4 -4 4 -3
 -3 -3'' -3 4

Video:
 
   

Sheet Music: update
 

Note: Mi Mi Fa Sol Fa Mi Rê Đô
 Đô Đô Rê Mi Rê Đô Sì Là
 Là Là Là Sì Đô Mì Mì Rê Sì Đô
 Đô Rê Fa Rê Fa Mi
 Mi Mi Fa Sol Fa Mi Rê Đô
 Đô Đô Rê Mi Rê Đô Sì Là
 Là Là Là Sì Đô Mì Mì Rê Sì Đô
 Rê Mi Rê Là Sì Sì Sòl Là Là
 Mi Fa Mi Fa Sol Sol Sol Sì Đô
 Mi Fa Mi Fa Sol Sol Sol Sòl Là
 Là Sì Đô Fa Fa Fa Fa Mi Rê Sol La Sol Fa Mi
 Mi Fa Mi Fa Sol Sol Sol Sì Đô
 Mi Fa Mi Fa Sol Sol Sol Sòl Là
 Là Sì Đô Fa Fa Fa Mi Rê Sì Sòl Mi Rê Mi Đô
 Là Sì Đô Là Fa Mi Fa Mi Rê
 Sòl Là Sì Sòl Mi Rê Mi Rê Đô
 Sòl Là Sì Sòl Rê Đô Rê Đô Sì
 Sì Là Sì Đô
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)