Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cho Bạn Cho Tôi - Lam Trường

Tabs: Tremolo
 13 15 16 15 16 15 , 13 15 16 15 16 15
 13 14 14 14 14 14 , 13 11 12 13 ( 16 14 13 )
 13 15 16 15 16 15 , 13 15 16 15 16 15 17 18 15 15
 14 16 15 18 (14 16 13)
 13 17 18 20 17 18 17 17
 13 17 18 20 17 18 17 15
 14 16 15 , 15 20 , 17 18 15 18 (14 16 13)
 13 17 18 20 17 18 17 17
 13 17 18 20 17 18 17 15
 14 16 15  , 15 18 17 , 17 18 15 15
( 14 16 15 , 15 18 17 , 18 15 19 19 )

Tabs: Diatonic
 6 7 -7 7 -7 7 , 6 7 -7 7 -7 7
 6 -6 -6 -6 -6 , -6 6 5 -5 6 (-7 -6 6)
 6 7 -7 7 -7 7 , 6 7 -7 7 -7 7 8 -8 7 7
 -6 -7 7 -8 (-6 -7 6)
 6 8 -8 -9 8 -8 8 8
 6 8 -8 -9 8 -8 8 7
 -6 -7 7 7 -9 8 -8 7 -8 -6 -7 6
 6 8 -8 -9 8 -8 8 8
 6 8 -8 -9 8 -8 8 7
 -6 -7 7 7 -8 8 8 -8 7 7
( -6 -7 7 7 -8 8 -8 7 9 9 )

Video:
Note:

Sol Đố Si Đố Si Đố Sol Đố Si Đố Si Đố
 Sol La La La La La Sol Mi Fa Sol Si La Sol
 Sol Đố Si Đố Si Đố Sol Đố Si Đố Si Đố Mí Rế Đố Đố
 La Si Đố Rế La Si Sol
 Sol Mí Rế Fá Mí Rế Mí Mí
 Sol Mí Rế Fá Mí Rế Mí Đố
 La Si Đố Đố Fá Mí Rế Đố Rế La Si Sol
 Sol Mí Rế Fá Mí Rế Mí Mí
 Sol Mí Rế Fá Mí Rế Mí Đố
 La Si Đố Đố Rế Mí Mí Rế Đố Đố
 La Si Đố Đố Rế Mí Rế Đố Sól Sól

Sheet Music: update
Midi: update

3 comments:

 1. Cho mình hỏi cái trong ngoặc là sao vậy mấy bạn ?

  ReplyDelete
 2. Bi thieu 1 khuc kia ad oi...
  Khi nguoi trao niem tin dua ban tay len trai tim nay, cho bao nhiu dam me vang len loi hat .... ko thay tab dau het

  ReplyDelete
 3. Bi thieu 1 khuc kia ad oi...
  Khi nguoi trao niem tin dua ban tay len trai tim nay, cho bao nhiu dam me vang len loi hat .... ko thay tab dau het

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)