Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chỉ Là Giấc Mơ - It's Only A Dream - Microwave

Tabs: Tremolo
11 10 11 13 12
12 11 12 13 11
11 11 10 9 10
11 10 11 13 12
15 15 16 13 11
11 11 12 13 13

11 13 14 17 18 15 16 14 13
11 13 14 17 18 15 16 14 13
11 13 14 17 18 15 16 14 13 14 12
12 14 14 19 17 18 15 18 18
11 13 14 17 18 15 16 14 13
11 13 14 17 18 15 16 14 13
11 13 14 17 18 15 16 15 15
20 17 18 15 19 19
19 20 15 16 18 15 16 14

Tabs: Diatonic
 5 -4 5 6 -5
 -5 5 -5 6 5
 5 5 -4 4 -4
 5 -4 5 6 -5
 7 7 -7 6 5
 5 5 -5 6 6

 5 6 -6 8 -8 7 -7 -6 6
 5 6 -6 8 -8 7 -7 -6 6
 5 6 -6 8 -8 7 -7 -6 6 -6 -5
 -5 -6 -6 9 8 -8 7 -8 -8
 5 6 -6 8 -8 7 -7 -6 6
 5 6 -6 8 -8 7 -7 -6 6
 5 6 -6 8 -8 7 -7 7 7
 -9 8 -8 7 9 9
 9 -9 7 -7 -8 7 -7 -6

Video:

Sheet Music: update

Note:
  Mi Rê Mi Sol Fa
 Fa Mi Fa Sol Mi
 Mi Mi Rê Đô Rê
 Mi Rê Mi Sol Fa
 Đố Đố Si Sol Mi
 Mi Mi Fa Sol Sol
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si La Sol
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si La Sol
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si La Sol La Fa
 Fa La La Sól Mí Rế Đố Rế Rế
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si La Sol
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si La Sol
 Mi Sol La Mí Rế Đố Si Đố Đố
 Fá Mí Rế Đố Sól Sól
 Sól Fá Đố Si Rế Đố Si La

Midi: update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)