Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bai Hat Tang Em - Hoang Ton

Tabs: Tremolo

Intro:
 7 6 8 9 10 11 11 7 9 10 11 10
 9 8 9 10 11 10 9 8 6 7
 8 7 6 6 8 9 8 8 9 10 11 11 11 11 12 11 10
 9 10 11 11 13 11 10 10 9 8 9
 10 11 11 9 8 6 7 7 9 8 6 8 9 9
 9 8 6 8 10 10 11 10 9 8 9

 11 11 7 10 10 9 8 9 10 11 10 9 8 6 7
 7 6 9 9 9 10 8 8 6 7 7 6 8 9 11 10
 11 11 12 11 7 10 10 11 10 8 9 9 9 8 6 7
 7 6 9 9 10 11 10 9 10 9 9

 11 11 12 13 10 9 8 9 10 11 10 9 16
 6 6 8 9 7 7 6 8 9 9 10 11 10 10
 7 11 11 12 13 10 9 8 9 10 11 10 9 8
 9 8 6 8 8 9 9 8 6 8 8 10 9 9 10 9 9Video: 

Sheet Music: update
Note:
( Sòl là sì đô rê mi mi sòl đô rê mi rê
đô sì đô , rê mi rê đô sì là sòl
sì sòl là , là sì đô sì , sì đô rê mi mi mi mi fa mi rê
Đô rê mi mi sol mi rê, rê đô sì đô
rê mi mi đô sì là sòl, sòl đô sì là sì đô đô
đô sì là sì rê rê , mi , rê đô sì đô )

Mi mi sòl rê rê , đô sì đô , rê mi rê đô sì là sòl
Sòl là đô đô , đô rê sì sì là sòl , sòl là sì đô mi rê
Mi mi fa mi , sòl rê rê mi rê, sì đô , đô đô sì là sòl
Sòl là đô đô rê mi rê , đô rê đô đô

Mi mi fa sol rê , đô sì đô , rê mi rê đô si
Là là sì đô sòl , sòl là sì đô đô rê mi rê rê
Sòl mi mi fa sol rê , đô sì đô , rê mi rê đô sì
Đô sì là sì sì đô , đô sì là sì sì rê , đô đô rê đô đô

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)