Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Angels We Have Heard On High

Angels We Have Heard On High - Tiếng Hát Thiên Thần

Tabs: Tremolo

 11 11 11 13 13 12 11
 11 10 11 13 11 10 9
 11 11 11 13 13 12 11
 11 10 11 13 11 10 9
 13 14 13 12 11 12 13 12 11 10 11 12 11 10 9 10
 7 7
 9 10 11 12 11 10
 13 14 13 12 11 12 13 12 11 10 11 12 11 10 9 10
 7 7
 9 10 11 12 11 10 9

Tabs: Diatonic

5  5   5   6     6   -5  5
Angels we have heard on high
5   -4  5   6    5   -4    4
Sweetly singing o'er the plains,
5    5   5   6    6  -5  5  
And the mountains in reply
5 -4 5   6     5  -4    4
Echoing their joyous strains.

 6  -6  6 -5  5 -5  6 -5  5 -4  5 -5  5 -4  4 -4
Glo--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o-
 3 3
-ria
4 -4  5 -5  5 -4
in excelsis De-o!

 6  -6  6 -5  5 -5  6 -5  5 -4  5 -5  5 -4  4 -4
Glo--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o-
 3 3
-ria
4 -4  5 -5  5 -4 4
in excelsis De-e-o!

Video:

 

 

Sheet Music: update
Lời Việt : Tiếng Hát Thiên Thần
Canh khuya nghe náo nức muôn cung đàn, vang trên đồng quê thức giấc đêm đông.
Trên không trung vắng tiếng của Thiên Thần, loan tin mừng vui Chúa đã Giáng Sinh.
Chorsu:
Hơ...hơ ...hơ...hơ. ca lên nào, tình yêu Thiên Chúa cao vời.
Hơ...hơ...h ơ...hơ ca lên nào,tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại.

Đêm thanh nghe hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh hót thi hoan.
Trên Thiên Cung vẳng xuống cõi dương trần, ngân nga câu kính chúc hiển vinh.
Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh đêm đông cứu dân.
Trong nhân gian cảm mến bao ơn Người, chung nhau hòa am những khúc thái ân.
Nương thân trên rơm rạ giữa hang lừa, ôi thân Hài Nhi giá rét khô thây.
Đây vua ta quán xuất cõi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)