Tabs Mới Nhất

Harmonica Channel - Youtube

Adam Gussow - Blues Harp Channel
This channel features an ongoing series of free-form lessons in the subtleties of contemporary blues harmonica

 

Youtube Channel:  http://www.youtube.com/user/KudzuRunner

Yuri Lane, Human Beatbox 
 
Youtube Channel:  http://www.youtube.com/user/yurilane

 Christelle Berthon

 Youtube Channel: http://www.youtube.com/user/christellester

南 里沙(Risa Minami)

Youtube Channel : http://www.youtube.com/user/southrachel
 
Kesenaitsumi Harmonica Ver.
A Malaysian Student currently studying at Japan. Love Anime, Games and Vocaloid songs and make Harmonica covers for them.


Youtube Channel: http://www.youtube.com/user/KesenaiTsumi89
 


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)