Tabs Mới Nhất

Harmoncia Tab - De Danh - Ha Anh Tuan

Để Dành 
Sáng tác: Nguyễn Xinh Xô

Tabs: Tremolo
 13 17 18 15 13 13
 13 17 17 18 13 13
 11 18 15 15 15 10 11
 9 13 14 13 12 14 13

 13 17 18 15 13 13
 13 17 17 18 13 13
 11 18 15 15 15 10 11
 9 13 14 13 12 14 13

 12 12 11 14 16 15 16 16 13 11
 14 16 15 16 16 13 14 11
 14 16 15 16 16 15 16 15 17 15 18
 15 18 20 17 17 13 14
 15 18 17 18 15 18 17 15
 18 15 14 15 18 18 17 15
 15 18 20 17 17 13 14
 15 18 17 18 15 18 17 15
 18 15 18 15 15 16 14 16 15 14

Tabs: Diatonic

 6 8 -8 7 6 6
 6 8 8 -8 6 6
 5 -8 7 7 7 -4 5
 4 6 -6 6 -5 -6 6

 6 8 -8 7 6 6
 6 8 8 -8 6 6
 5 -8 7 7 7 -4 5
 4 6 -6 6 -5 -6 6

 -5 -5 5 -6 -7 7 -7 -7 6 5
 -6 -7 7 -7 -7 6 -6 5
 -6 -7 7 -7 -7 7 -7 7 8 7 -8
 7 -8 -9 8 8 6 -6
 7 -8 8 -8 7 -8 8 7
 -8 7 -6 7 -8 -8 8 7
 7 -8 -9 8 8 6 -6
 7 -8 8 -8 7 -8 8 7
 -8 7 -8 7 7 -7 -6 -7 7 -6

Video:

Sheet Music: update
Note:


Sol mí rế đố sol sol
Sol mí mí rế sol sol
Mi rế đố đố đố rê mi
Đô sol la sol fa la sol

Sol mí rế đố sol sol
Sol mí mí rế sol sol
Mi rế đố đố đố rê mi
Đô sol la sol fa la sol

Fa fa mi, la si đố si si sol mi
La si đố si si sol la mi
La si đố si, si đố si đố (mí đố rế)
Đố rế fá mí mí sol la
Đố rế mí rế đố rế mí đố
Rế  đố la đố rế rế mí đố
Đố rế fá mí mí sol la
Đố rế mí rế đố rế mí đố
Rế  đố rế đố, đố si la si đố la
 
Midi: update


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)