Tabs Mới Nhất

Harmoncia Tab - Cổ Tích Anh Và Em

Tabs: Diatonic
4 -5 6 6 -6 -6 6 6 -5 -5 6 6 -6 -6
4 -4 -5 6 5 -4 4
4 -5 6 6 -6 -6 6 6 -5 -5 6 6 -6 -6
4 -4 -5 -5 -6 -6 6 6
6 -6 6 -5 -5 6 -5 -4 4 4 6 6 -6 6 6 6 6 -6 6 6 -5 6
8 6 7 8 -8 7 8 7 5 -6 7 -7 -6 7 -9 -6 7 -9 8 -8 -9 7 -7
7 -8 8 6 7 8 -8 7 8 7 5 -6 7 -7 -6 7 -9 -6 7 -9 8 -8 -9 7 -7 7 -8 7

Tabs: Tremolo

 9 12 13 13 14 14 13 13 12 12 13 13 14 14
 9 10 12 13 11 10 9
 9 12 13 13 14 14 13 13 12 12 13 13 14 14
 9 10 12 12 14 14 13 13
 13 14 13 12 12 13 12 10 9 9 13 13 14 13 13 13 13 14 13 13 12 13
 17 13 15 17 18 15 17 15 11 14 15 16 14 15 20 14 15 20 17 18 20 15 16
 15 18 17 13 15 17 18 15 17 15 11 14 15 16 14 15 20 14 15 20 17 18 20 15 16 15 18 15

Video:

Sheet Music: update

Note:
  Đô Fa Sol Sol La La Sol Sol Fa Fa Sol Sol La La
 Đô Rê Fa Sol Mi Rê Đô
 Đô Fa Sol Sol La La Sol Sol Fa Fa Sol Sol La La
 Đô Rê Fa Fa La La Sol Sol
 Sol La Sol Fa Fa Sol Fa Rê Đô Đô Sol Sol La Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Fa Sol
 Mí Sol Đố Mí Rế Đố Mí Đố Mi La Đố Si La Đố Fá La Đố Fá Mí Rế Fá Đố Si
 Đố Rế Mí Sol Đố Mí Rế Đố Mí Đố Mi La Đố Si La Đố Fá La Đố Fá Mí Rế Fá Đố Si Đố Rế Đố

Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)