Tabs Mới Nhất

Note Harmonica Tremolo 16, 18, 21, 24 Holes


Asian Popular Type

Key : C

Note Tremolo 16 Holes


Note Tremolo 20 Holes


Note Tremolo 24 Holes - Winner 24, Butterfly, Study 24, Su - 24 Timer, Oceanstar


Or:

Note Tremolo Key C


Key: Am

Note Tremolo Key Am
Other Type

Note Tremolo Weekender 16 Hohner 98.115

Note Tremolo 21 Holes   SU-21 Specail, SU-21H Humming ....


Note Tremolo Sailor 48 Seydel


Note Tremolo BIG VALLEY HOHNER - Cấu tạo note khác biệt so với các loại thông thường


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)