Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - What A Wonderful World

Tabs: Diatonic

Intro:

-6 +7 +8 -10 +8 +7 -6 -8 -9 +10 -9 -8

-6 +7 +8 -10 +8 +7 -6 +8 -9

Verse 1:

+3 -3 +4 +4 +6 -6 -6 -6 +6
I see trees of green, red ros-es, too
-5 +6 -5 +5 -4 -4 -4 +4
I see them bloom for me and you,
+4 +4 +4 -4 +4 +4
And I think to myself,
+4 +4 -3 +4 -4 +5
What a won-der-ful world.

Verse 2:

+3 -3 +4 +4 +6 -6 -6 -6 +6
I see skies of blue and clouds of white,
-5 +6 -5 -5 +5
The bright blessed day,
-4 -4 -4 -4 +4
the dark sacred night,
+4 +4 +4 -4 +4 +4
And I think to myself,
+4 +4 -3 +4 -4 +5
What a wonderful world.

Chorus:

+4 -4-4 -4 -4 -4 +3
The colors of the rainbow,
+3 +5 +5 +5 +5 +4
so pretty in the sky,
+4 -4-4 -4 -4 -4 3
Are also on the faces
+3 +5 +5 +5 +5 +4
of people going by.
+5 +6 -6 -6 -6 +6
I see friends shaking hands,
+5 +6 -6 -6 -6 +6
saying How do you do
-6 -6 -6 +6 +5 -5 +5 -4
They're really saying, I love you.

Verse 3:

+3 -3 +4 +4 +6 -6 -6 -6 +6
I hear babies cry--I watch them grow.
-5 +6 -5 +5 -4 -4 -4 -4 +4
They'll learn much more than I'll ev-er know.
+4 +4 +4 -4 +4 +4
And I think to myself,
+4 +4 -3 +4 -4 +5
What a won-der-ful world.

+4 +4 +4 -4 +5 +4
And I think to myself,
+4 -3 -3 +4 -4 +5
What a won-der-ful world


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)