Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - We wish you Merry Christmas

Harmonica Tabs - We wish you Merry Christmas

Tabs: Tremolo

13 15 15 18 15 16 14 14
14 18 18 17 18 15 16 13
13 17 17 20 17 18 15 14 13 13 14 18 16 15
13 15 15 15 16 16 15 16 14 13
18 17 18 15 19 13 13 13 14 18 16 15


Tabs: Diatonic

6 7 7 -8 7 -7 -6 -6
We wish you a mer-ry Christ-mas,
-6 -8 -8 8 -8 7 -7 6
We wish you a mer-ry christ-mas
6 8 8 -9 8 -8 7 -6 6 6 -6 -8 -7 7
We wish you a mer-ry christ-mas, and a hap-py new year.
6 7 7 7 -7 -7 7 -7 -6 6
Good ti-dings we bring to you and your kin,
-8 8 -8 7 9 6 6 6 -6 -8 -7 7
Good ti-dings of christ-mas and a hap-py new year

Video:

Sheet: Update 

Lời Việt:

Nguyện xin ơn phúc trên ban tràn đầy
Bình an đêm Giáng Sinh cho nhân trần
Hạnh phúc chan chứa muôn trong tâm hồn
Và một năm mới bình an

Hạnh phúc đến chứa chan
Chan chứa trong tâm hồn
Mong ước luôn được phước lành
Và một năm mới bình an

Midi: MF

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)