Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - We Were in Love - T-Ara feat Davichi

Tabs: Tremolo
9 10 11 10 11 12 11
 9 10 11 10 11 12 11
11 12 13 14 16 14 13 14 11

9 10 11 14 14 , 12 11 16 16 , 15 16 14 13 11
11 10 9 10 11 12 14 14

Chorus:
14 16 15 15 16 14 13
11 13 14 14 13 14 11
11 12 13 14 16 14 13 14 11
14 16 15 15 18 15 16
15 16 14 16 15 18 17
15 18 17 18 15 16 13 14

 Tabs: Diatonic
 4 -4 5 -4 5 -5 5
 4 -4 5 -4 5 -5 5
 5 -5 6 -6 -7 -6 6 -6 5

 4 -4 5 -6 -6 -5 5 -7 -7 7 -7 -6 6 5
 5 -4 4 -4 5 -5 -6 -6
Chorus:
 -6 -7 7 7 -7 -6 6
 5 6 -6 -6 6 -6 5
 5 -5 6 -6 -7 -6 6 -6 5
 -6 -7 7 7 -8 7 -7
 7 -7 -6 -7 7 -8 8
 7 -8 8 -8 7 -7 6 -6

Video: HarmonicaVideo Music:

Sheet Music: Update

 Note:
  Đô Rê Mi Rê Mi Fa Mi
 Đô Rê Mi Rê Mi Fa Mi
 Mi Fa Sol La Si La Sol La Mi
 Đô Rê Mi La La Fa Mi Si Si Đố Si La Sol Mi
 Mi Rê Đô Rê Mi Fa La La

 La Si Đố Đố Si La Sol
 Mi Sol La La Sol La Mi
 Mi Fa Sol La Si La Sol La Mi
 La Si Đố Đố Rế Đố Si
 Đố Si La Si Đố Rế Mí
 Đố Rế Mí Rế Đố Si Sol La

Midi: Update


(if you want to add midi and sheet music
please leave a comment)

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)