Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Unchained Melody - Righteous Brothers - Ghost

Key G 
 Tabs: Tremolo
 15 18 15 18 17 15
 15 13 16 18 17 15 18 15 11 12 13
 15 18 15 18 17 15 15 13 16 18 17 15 18 15 15 19
 20 17 15 13 18 15 13 11 16 14 12 10 18 16 15


Tabs: Diatonic
7 -8 7 -8 8 7
Woooh, my love, my darling.
7 6 -7 -8 8 7 -8 7 5 -5 6
I've hungered for your touch a long lonely time.
7 -8 7 -8 8 7 7 6 -7 -8 8 7 -8 7 7 9
Time goes by so slowly and time can do so much. Are you still mine?
-9 8 7 6 -8 7 6 5 -7 -6 -5 -4 -8 -7 7
I need your love; I need your love. God speed your love to me.

Update: Key C
Video: Harmonica

Video Music:

Sheet Music: update
Midi: Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)