Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Silent Night (Tremolo - Diatonic)

Đêm Thánh Vô Cùng
Tabs: Tremolo

13 14 13 11, 13 14 13 11
18 18 16, 15 15 13
14 14 15, 16 14 13, 14 13 11
14 14 15, 16 14 13, 14 13 11
18 18 20, 18 16 15, 17
15 13 11 13, 12 10 9

Tabs: Diatonic
6 -6 6         5      6 -6 6      5
Si -lent night, Ho -ly night,
-8  -8  -7    7   7   6
All is calm, All is bright
 -6   -6   7 -7-6    6  -6   6    5
Round yon Vir -gin Moth -er and Child,
-6 -6  7  -7  -6  6 -6   6   5
Ho-ly in-fant so tender and mild
 -8   -8   -9      -8 -7  7  8
Sleep in heaven-en-ly peace,
7  6   5  6   -5 -4   4
Sleep in heav-en-ly peace

Video: HarmonicaSheet Music: update
Lời Việt :
Đêm Thánh Vô Cùng

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền

Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)