Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Show - Lenka

Note:

E E D E D E E E D E G D D C D
I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze
C D D D E F E E E E D C E E E D E F E A
and love is a riddle. I don't know where to go I can't do it alone I've tried
F F E D C D C
And I don't know why
E F D
Slow it down
D E C
Make it stop
C C C A' A' F G E
Or else my heart is going to pop
D E F D
Cause it's too much
C D E C
Yeah, it's a lot
A C D E F G
To be something I'm not
G E G
I'm a fool
E G A E
Out of love
D E F E D C D
Cause I just can't get enough
E E D E D E E E D E G D D C D
I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze
D D D D E F E E E D C E E E D E F E A
and love is a riddle. I don't know where to go I can't do it alone I've tried
F F E D C D E D E D E E E D E G D D D
And I don't know why I'm just a little girl lost in the moment I'm so scared
D D D E F E E D C E
but I don't show it. I can't figure it out
E E D E F E A
It's bringing me down I know
F F E D C C
I've got to let it go
C D C E C C
And just enjoy the show
E E F D
The sun is hot
D E C
In the sky
C C A' G F E
Just like a giant spotlight
D E F D D E C
The people follow the sign
A C D E F G
And synchronize in time
G E G
It's a joke
F G A E
Nobody knows
D E E F E F G G
They've got a ticket to that show
D E D E E D E D E E E D E G D D C D
Yeah.I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze
D D D D E F E E E D C E E E D E F E A
and love is a riddle. I dont know where to go I can't do it alone I've tried

F F E D C E E D E D E E E D E G G G D
And I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared
D D D E F E E E D C E
but I don't show it. I can't figure it out
E E D E F E A
It's bringing me down I know
F F E F G G
I've got to let it go
G G E G A G\F \E D E
And just enjoy the show
G E G A\G\ F\ E
And just enjoy the show
D E D E E D E D E E E D E G D D C D
I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze
D D D D E F E E E D C E E E D E F E A
and love is a riddle. I dont know where to go I can't do it alone I've tried

F F E D C E E D E D E E E D E G G G D
And I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared
D D D E F E E E D C E
but I don't show it. I can't figure it out
E E D E F E A
It's bringing me down I know
F F E F G G
I've got to let it go
G G E G A G\F \E D E
And just enjoy the show
E F D C D E C
dum de dum dudum de dum
C D E F E
just enjoy the show
D E F D C D E C
Du dum de dum du dum de dum
C D E F E E E D E D C
Just enjoy the show. I want my money back
E E D E D C
I want my money back
E E D E D C C D E F E E E D E D C
Just enjoy the show. I want my money back
E E D E G G A E D E D C C A E D C D C
Just enjoy the show. I want my money back
have fun!!!!

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)