Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sad Love Story - Jun Gun

Bản tiếng Việt :  Thằng hề khóc 
Tabs: Tremolo
 15 18 15 16 14 13 11 13 14 13 12 13
 14 14 14 13b 15 16 14
 15 18 15 16 14 13 11 13 14 13 12 13
 14 14 14 13b 15 16 14
 9 10 9 8 6 7 5 7 6 7 7 7
 6 6 6 7b 9 8 6
 9 10 9 8 6 7 5 7 6 9 8 7
 6 6 6 7b 9 8 6
 10 11 12 11 10 11 12 11 10 9 12 11 10 9 9 8b 6 7 6
 10 11 12 11 10 13 12 11 10 9 12 11 10 10 13 12 11 10 11
 12 11 10 9 9 8b 6 7 6 10 10 9b 10 10

Tabs: Diatonic

7 -8 7 -7 -6 6 5 6 -6 6 -5 6
-6 -6 -6 6* 7 -7 -6

7 -8 7 -7 -6 6 5 6 -6 6 -5 6
-6 -6 -6 6* 7 -7 -6

4 -4 4 -3 -3" 3 2 3 -3" 3 -2" 3
-3" -3" -3" 3* 4 -3 -3"

4 -4 4 -3 -3" 3 2 3 -3" 4 -3 3
-3" -3" -3" 3* 4 -3 -3"

-4 5 -5 5 -4 5 -5 5 -4 4 -5 5 -4 4 4 -3* -3" 3 -3"
-4 5 -5 5 -4 6 -5 5 -4 4 -5 5 -4 -4 6 -5 5 -4 5
-5 5 -4/ 4 4 -3* -3" 3 -3" -4 -4 4* -4 -4

Note: 3*=Ab , -3*=Bb , 4*=C# , 6*=Ab

Video Music:


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)