Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nuoc Mat Dem Thau

Nước Mắt Đêm Thâu

Tabs: Tremolo

15 15 11 12 15 15
16 16 11 11 16 16
14 14 13 13 12 12 10 10 10 11 12 11
15 15 11 12 15 15
16 16 11 11 16 16
14 14 13 13 12 12 12 12 12 14 15 16

Chorus:
11 17 18 15 16 15
15 15 16 15 17 20
20 20 17 18 15 16
16 16 15 18 20 17 17 18 16 15
15 15 16 14 13 12
12 12 13 14 15 16 14 13 14 16
11 17 18 15 16 15
15 15 16 15 17 20
20 20 17 18 15 16
16 16 15 18 19 17 17 18 16 15
15 15 16 15 18 18
18 18 15 18 18 17 18 15 18 16
11 17 18 15 16 15 16 14


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)