Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - My Heart Will Go On (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
Intro :
9 10 11 , 12 11 10 9 10 13 
11 10 9 6 4 4 7 
9 10 11 , 12 11 10 9 10 13 
11 13 14 , 13 11 10 
14 16 15 , 16 13 11 
12 13 14 , 13 11 10 
9 10 11 , 10 9 8 9 , 9 7
9 10 11 , 12 11 10 9 10 13 
11 13 14 13 11 10 

9 9 9 9 8 9 9 8 9 10 11 10
9 9 9 9 8 9 9 7
9 9 9 9 8 9 9 8 9 10 11 10
9 9 9 9 8 9 9 7

Chorus:
9 10 7 13 12 11 10 11 12 11 10 9 8 9 8 7
9 10 7 13 12 11 10 11 12 11 10 9 8 9
8 8 9 10 11 10 9

Tabs: Diatonic

Intro
  4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 6
 5 -4 4 -3" -2'' -2'' -2
 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 6
 5 6 -6 6 5 -4
 -6 -7 7 -7 6 5
 -5 6 -6 6 5 -4
 4 -4 5 -4 4 -3 4 4 -2
 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 6
 5 6 -6 6 5 -4


 4 4 4 4 -3 4 4 -3 4 -4 5 -4
 4 4 4 4 -3 4 4 -2
 4 4 4 4 -3 4 4 -3 4 -4 5 -4
 4 4 4 4 -3 4 4 -2

Chorus:
 4 -4 -2 6 -5 5 -4 5 -5 5 -4 4 -3 4 -3 -2
 4 -4 -2 6 -5 5 -4 5 -5 5 -4 4 -3 4
 -3 -3 4 -4 5 -4 4

Video Music:

2 comments:

  1. cac ban oi, cac ban co the viet loi, roi nhac so o be duoi ko. minh thay cac ban viet nhu vay kho tap qua


    ReplyDelete
  2. cac ban co the viet loi nhac, roi danh so not theo loi nhac dc ko?

    ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)