Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mot Vong Trai Dat

Một Vòng Trái Đất

Tabs: Tremolo


15 15 15 14 15 16 14 14 14 12 14 13
12 12 12 13 11 10 11 10 10 10 12 11 10 11
15 15 15 14 15 16 18 18 18 16 18 15
15 15 15 17 16 14 16 16 16 11 16 15 14
15 15 15 18 18 18 13 13 13 11 15 15 15
18 17 20 17 17 18 15 18 17 15 18
13 15 18 17 18 15 18 15 16 15
16 14 16 16 14 13 14 16 15 13
16 15 12 14 15 17 18 18 15 18
13 15 18 17 18 15 18 15 16 15
16 14 16 16 14 13 14 16 15 13 15
17 17 18 15 17 18 15 16 15
 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)