Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - More Love (The Classic OST)

Harmonica Tabs - More Love (The Classic OST)

Tabs: Tremolo

Lead

11 13 14 14 13 12 11
11 13 14 14 13 12 11
11 13 14 16 16 18 15 9 11 10 8 7 6

Verse 1: x2

11 11 10 9 8 9 10 11 11 13 14 14 16 14 13 10 11
11 13 14 14 13 12 11 12 11 10 9 6 8 9 11 10 8 7 6

Chorus:

11 13 14 16 16 18 15 14 14 14 14 13 14 13 10 12 11
11 13 14 16 16 16 15 9 11 10 8 7 6

Verse 2:

11 13 14 13 12 11 11 13 14 13 12 11
11 13 14 14 16 16 18 15 9 11 10 8 7 6

Tabs: Diaotnic

Lead

 5 6 -6 -6 6 -5 5
 5 6 -6 -6 6 -5 5
 5 6 -6 -7 -7 -8 7 4 5 -4 -3 -2 -3"

Verse1: x2

 5 5 -4 4 -3 4 -4 5 5 6 -6 -6 -7 -6 6 -4 5
 5 6 -6 -6 6 -5 5 -5 5 -4 4 -3" -3 4 5 -4 -3 -2 -3"

Chorus:

 5 6 -6 -7 -7 -8 7 -6 -6 -6 -6 6 -6 6 -4 -5 5
 5 6 -6 -7 -7 -7 7 4 5 -4 -3 -2 -3"

Verse2

 5 6 -6 6 -5 5 5 6 -6 6 -5 5
 5 6 -6 -6 -7 -7 -8 7 4 5 -4 -3 -2 -3"

Lead---> Verse 1: x2---> Chorus ---> Verse 2 ---> Verse 1: x2--->Chorus----> Verse 2

Video Harmonica (Tombo Band 21 Deluxe key C)Sheet Music: update
Midi: update


1 comment:

 1. Chorus:

  11 13 14 16 16 18 15 14 14 14 14 13 14 13 10 12 11
  11 13 14 16 16 ((((16))) 15 9 11 10 8 7 6

  minh thay kho thoi khuc nay. cho minh hoi cho (((16))) co sai hem
  Read more: http://theharmonica.blogspot.com/2012/10/harmonica-tab-more-love-classic-ost.html#ixzz3wBH7W6Sp

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)