Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Loi Cuoi Cho Em

Lời Cuối Cho Em
Nhạc và lời : Nguyễn Vũ

Tabs : Tremolo

13 13 13 13 11 13 15
16 18 15 11 11 12 13 14 13
12 12 12 12 14 15 16 18 15 16
16 15 18 16 13 12 11

11 11 13 15 16 18 17 13 11 13
10 11 12 10 11 12 13 16 18 15 13 11
13 11 11 13 15 15 18 17 20 17 18
18 20 18 16 18 16
13 10 13 16 18 20 16 15

Chorus :
17 15 18 17 17 15 18 18
18 16 18 13 13 16 15 17
17 15 18 17 17 15 18 18
18 18 17 20 18 15 16 15

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)