Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Laputa Castle in The Sky - Carring You

Tab: Tremolo

14 16 15 16 15 17 16
11 11 14 13 14 15 14 13
10 11 12 11 12 15 16 14 11
16 11 12 16 16
Or
( 15 15 15 16 14 14 16 16 )


14 16 15 16 15 17 16
11 11 14 13 14 15 14 13
11 12 11 12 15 16 18 15
15 16 14 16 13 14

Chorus:
15 18 17 18 17 19 18
16 15 15 18 17
14 16 15 18 16 14 13
17 18 15 16 14 17

17 22 19 17 18 15
15 18 15 18 19 17
17 22 19 17 18 15
15 18 15 18 16 14

Tabs: Tremolo 2

 7 9 7 9 10 7
 11 12 13 13
 12 12 12 11 10 9 11 9
 7 9 7 9 10 7
 11 12 13 13
 12 12 12 11 10 9 11 9
 9 14 14 14 13 12 13 11 11 11
 9 14 14 14 13 12 13
 11 11 11 12 11 10 9 11 7
 10 10 10 11 10 11 13
 7 9 7 9 10 7
 11 12 13 13
 12 12 12 11 10 9 11 9


Tabs: Diatonic

3 4 3 4 -4 3
5 -5 6 6
-5 -5 -5 5 -4 4 5 4
3 4 3 4 -4 3
5 -5 6 6
-5 -5 -5 5 -4 4 5 4

4 -6 -6 -6 6 -5 6 5 5 5 
4 -6 -6 -6 6 -5 6
5 5 5 -5 5 -4 4 5 3
-4 -4 -4 5 -4 5 6

3 4 3 4 -4 3
5 -5 6 6
-5 -5 -5 5 -4 4 5 4
Video:

Sheet Music: update
Midi: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)