Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lặng Yên - Đặng Thái Nguyên

Nhạc và lời : Đặng Thái Nguyên
Tabs : Tremolo
9 14 16 15 14 13
9 12 13 14 12 11
9 10 11 12 10 9
9 10 12 14 13 13 13
9 14 14 14 15 14 13
9 12 12 14 12 11
9 10 11 12 10 9
9 10 12 14 13 12
12 11 12 13 13 12 12
12 10 12 14 13 13 13
12 11 12 13 11 12 12
10 12 14 13 12
10 14 13 13 13 12 13
Chorus :
12 13 14 18 15
12 13 14 20 17 18 15
15 15 18 12
15 15 12
10 11 12 10 12 14 13 13
12 13 14 18 15
12 13 14 20 17 18 15
15 15 18 12
14 14 14 15 12
10 11 12 10 12 14 13
14 13 14 13 12

Tabs: Diatonic

  4 -6 -7 7 -6 6
 4 -5 6 -6 -5 5
 4 -4 5 -5 -4 4
 4 -4 -5 -6 6 6 6
 4 -6 -6 -6 7 -6 6
 4 -5 -5 -6 -5 5
 4 -4 5 -5 -4 4
 4 -4 -5 -6 6 -5
 -5 5 -5 6 6 -5 -5
 -5 -4 -5 -6 6 6 6
 -5 5 -5 6 5 -5 -5
 -4 -5 -6 6 -5
 -4 -6 6 6 6 -5 6

 -5 6 -6 -8 7
 -5 6 -6 -9 8 -8 7
 7 7 -8 -5
 7 7 -5
 -4 5 -5 -4 -5 -6 6 6
 -5 6 -6 -8 7
 -5 6 -6 -9 8 -8 7
 7 7 -8 -5
 -6 -6 -6 7 -5
 -4 5 -5 -4 -5 -6 6
 -6 6 -6 6 -5
Video:

4 comments:

 1. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Yen-Thuy-Chi/ZWZB7799.html

  Anh nghe xem đoạn dạo đầu ấy, em muốn tìm đoạn ấy nữa

  Cảm ơn anh nhiều

  ReplyDelete
 2. 9 10 12 13 14
  14 13
  6 11 12 13
  14 12
  12 11 12 18
  10 11 12 14
  14 13

  ReplyDelete
 3. 9 10 12 13 14
  14 13
  6 11 12 13
  14 12
  12 11 12 18
  10 11 12 14
  14 13

  ReplyDelete

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)