Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Koi - Kitaro

Tabs: Tremolo

9 10 11 13 11 10
9 10 11 13 11 10
9 10 11 13 14 15 16 14 13

13 15 16 13 14
16 15 18 16 13
11 12 13 14 15 16 14 13
13 15 16 13 14
16 15 18 16 13

11 12 13 14 15 16
15 18 15/18 17 18
16 13 12 14 15 16
15 18 15/18 17 18 16 13 14

Tabs: Diatonic
 4 -4 5 6 5 -4
 4 -4 5 6 5 -4
 4 -4 5 6 -6 7 -7 -6 6

 6 7 -7 6 -6
 -7 7 -8 -7 6
 5 -5 6 -6 7 -7 -6 6
 6 7 -7 6 -6
 -7 7 -8 -7 6

 5 -5 6 -6 7 -7
 7 -8 7 -8 8 -8
 -7 6 -5 -6 7 -7
 7 -8 7 -8 8 -8 -7 6 -6

Video:

Sheet Music: Update
Note:
  Đô Rê Mi Sol Mi Rê
 Đô Rê Mi Sol Mi Rê
 Đô Rê Mi Sol La Đố Si La Sol

 Sol Đố Si Sol La
 Si Đố Rế Si Sol
 Mi Fa Sol La Đố Si La Sol
 Sol Đố Si Sol La
 Si Đố Rế Si Sol

 Mi Fa Sol La Đố Si
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế
 Si Sol Fa La Đố Si
 Đố Rế Đố Rế Mí Rế Si Sol La

Midi: Update

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)