Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khuc Yeu Thuong

Khúc Yêu Thương

Tabs: Tremolo


7 9 10 11 11 11 12 10 9
8 9 10 10 8 6 7
5 7 10 9
9 10 11 12 6 6
9 12 11 10 9 6 7 7
7 9 10 11 11 11 12 10 9 9
8 9 10 10 8 6 7
5 7 10 9
9 12 11 10 9 10

Chorus:
7 7 7 13 11
11 12 13 14 12 11 10
10 11 12 14 13 14 13 12 12 11 11
9 10 11 12 6 6
9 12 11 10 9 6 7 7

7 7 7 13 11
11 12 13 14 12 11 10
10 11 12 14 13 14 13 12 12 11 11
9 10 11 12 6 6
9 12 11 10 9 9
Video:

Sheet Music: update
Note: 
  Sòl Đô Rê Mi Mi Mi Fa Rê Đô
 Sì Đô Rê Rê Sì Là Sòl
 Mì Sòl Rê Đô
 Đô Rê Mi Fa Là Là
 Đô Fa Mi Rê Đô Là Sòl Sòl
 Sòl Đô Rê Mi Mi Mi Fa Rê Đô Đô
 Sì Đô Rê Rê Sì Là Sòl
 Mì Sòl Rê Đô
 Đô Fa Mi Rê Đô Rê

 Sòl Sòl Sòl Sol Mi
 Mi Fa Sol La Fa Mi Rê
 Rê Mi Fa La Sol La Sol Fa Fa Mi Mi
 Đô Rê Mi Fa Là Là
 Đô Fa Mi Rê Đô Là Sòl Sòl
 Sòl Sòl Sòl Sol Mi
 Mi Fa Sol La Fa Mi Rê
 Rê Mi Fa La Sol La Sol Fa Fa Mi Mi
 Đô Rê Mi Fa Là Là
 Đô Fa Mi Rê Đô Đô

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)