Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khoanh Khac

Khoảnh Khắc
Tab: Tremolo


9 9 9 10 11 14 13 11 10 11
9 9 9 10 11 14 13 11 10 11
10 11 13 14 13 14 13 13
10 11 13 14 13 14 13 13
11 10 11 12 11 10 9
6 9 10 9 6 7 (x2)
7 7 6 10 9

Chorus :
13 13 14 18 15
13 14 14 11 13
13 11 10 11 10 9
6 9 9 9 10 11
11 14 11 13
13 13 14 18 15
13 14 14 11 13
13 11 10 11 10 9
6 9 10 9 6 7
7 7 6 10 9

Video:

Sheet Music: Update
Note:
  Đô Đô Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Mi
 Đô Đô Đô Rê Mi La Sol Mi Rê Mi
 Rê Mi Sol La Sol La Sol Sol
 Rê Mi Sol La Sol La Sol Sol
 Mi Rê Mi Fa Mi Rê Đô
 Là Đô Rê Đô Là Sòl   x2
 Sòl Sòl Là Rê Đô 

 Sol Sol La Rế Đố
 Sol La La Mi Sol
 Sol Mi Rê Mi Rê Đô
 Là Đô Đô Đô Rê Mi
 Mi La Mi Sol
 Sol Sol La Rế Đố
 Sol La La Mi Sol
 Sol Mi Rê Mi Rê Đô
 Là Đô Rê Đô Là Sòl
 Sòl Sòl Là Rê Đô
Midi: MF
Beat: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)