Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Kachiusa

Tabs: Diatonic

-3" -3 4 -3" 4 4 -3 -3" -3 2 -3 4 -4 -3 -4 -4 4 -3 -3"
5 -6 6 -6 6 -5 -5 5 -4 5 -3"
-5 -4 5 4 -4 -4 4 -3 -3"
5 -6 6 -6 6 -5 -5 5 -4 5 -3"
-5 -3 5 4 -4 -4 4 -3 -3"

Tabs: Tremolo
 14 16 15 14 15 15 16 14 16 11
 16 15 18 16 18 18 15 16 14
 17 22 19 22 19 20 20 17 18 17 14
 20 18 17 16 18 18 15 16 14
Video:

Midi: MF

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)