Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hòn Đá Cô Đơn (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Diatonic
7 6 8 -8 -8 -8 -8
7 5 7 7 -7 -6 6
-6 -7 7 7 7 6
-6 -7 7 8 -8.

7 6 8 -8 -8 -8 -8
7 5 7 7 -7 -6 6
-6 -7 7 7 7 6
-6 -7 7 -8 7

Tabs: Tremolo
Có hòn đá cô đơn xa xăm
15   13   17   18   18   18  18
Đứng ở đó cớ sao một mình.
   15  11  15  15  16  14  13
Phải chăng đá cũng thất tình?
14    16   15   15   15   13
Hoà niềm đau với ta.
14    16   15  17 18

Có chị gió bay ngang qua.
15  13  17 18  18 18  18
Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
15    11    15   15   16   14     13
Này cậu trai thất tình!
14  16  15  15 15  13
"Buồn làm chi hỡi em?"
14    16   15  18   15

lặp lại phần trên thêm 2 lần

Video:

Sheet Music: 

Midi: Update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)