Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hello

Tabs: Tremolo

11 11 14 14 16 16 15 15 18 15
11 11 14 14 16 16 15 15
16 15 16 14
11 11 14 14 16 16 15 15 18 15
18 17 18 15 17 18 18 15 17
18 17 19 17 17 18 18
15 18 17 18 18 15 14
15 18 15 15 16 14 13
12 13 14 14 16 14 15
18 17 19 19 19 17 18
15 18 17 19 17 18 15
15 15 18 15 15 16 14 13
12 13 14

11 11 14 14 15 16 15 15 18 15
11 11 14 14 16 16 15 15
16 15 16 14
11 11 14 14 16 16 15 15 18 15
18 17 18 15 17 18 18 15 17
18 17 19 17 17 18 18
15 18 17 18 18 15 14
16 15 18 15 15 16 14 13
12 13 14 14 16 14 15
18 17 19 19 19 17 18
15 18 17 19 17 18 15
15 18 15 15 16 14 13
12 13 14

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)