Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Happy New Year - ABBA

Harmonica Tabs - Happy New Year - ABBA


Tabs: Diatonic

 -5 5 -4 4
 4 -4 5 6 7 8 -7
 -7 7 -6 , -6 -7 6
 7 -7 -7 , -6 -6 6 6

 4 -4 5 , -5 5 -4 4
 4 -4 5 6 7 8 -7
 -7 7 -6 -6 -7 6
 7 -7 -7 , -6 -6 , 6 6

Chorus:

 5 -5 6 8
 5 -5 6 -8 , 5 -5 6
 7 -7 -6 -7 -6 6 6
 -6 6 6 , -6 6 -5 -5 5 -5 6 6 -5 -4

 5 -5 6 8 , 5 -5 6 -8
 5 -5 6 , 7 -7 -6 -7 -6 6 6
 -6 6 6 -6 6 -5 -5 , 5 -5 6 6 -5 -4
 6 -5 5 -4 , -5 5 -4 4

Tabs: Tremolo

12 11 10 9
9 10 11 13 15 17 16
16 15 14 , 14 16 13
15 16 16 , 14 14 13 13

9 10 11 , 12 11 10 9
9 10 11 13 15 17 16
16 15 14 14 16 13
15 16 16 , 14 14 , 13 13

Chorus:

11 12 13 17
11 12 13 18 , 11 12 13
15 16 14 16 14 13 13
14 13 13 , 14 13 12 12 11 12 13 13 12 10

11 12 13 17 , 11 12 13 18
11 12 13 , 15 16 14 16 14 13 13
14 13 13 14 13 12 12 , 11 12 13 13 12 10
13 12 11 10 , 12 11 10 9

Video:

Harmonica


Guitar

Note:

 Fa Mi Rê Đô
 Đô Rê Mi Sol Đố Mí Si
 Si Đố La La Si Sol
 Đố Si Si La La Sol Sol

 Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô
 Đô Rê Mi Sol Đố Mí Si
 Si Đố La La Si Sol
 Đố Si Si La La Sol Sol

Chorus:

 Mi Fa Sol Mí
 Mi Fa Sol Rế Mi Fa Sol
 Đố Si La Si La Sol Sol
 La Sol Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Sol Sol Fa Rê

 Mi Fa Sol Mí Mi Fa Sol Rế
 Mi Fa Sol Đố Si La Si La Sol Sol
 La Sol Sol La Sol Fa Fa Mi Fa Sol Sol Fa Rê

 Sol Fa Mi Rê Fa Mi Rê Đô

Sheet Music

Midi

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)