Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Forever (Star in My Heart OST)

Tab: Tremolo

7 6 7 9/ 7 11 10 10 9 10
8 9 /9 8 6 7/ 11 11/ 10 8 9
9 8 6 8/ 11 8 7 7 6
6 8 9 9 8 8/ 10 10 9

7 11 10 10 9 10
8 9 / 9 8 6 7 / 11 11 / 10 8 9
9 8 6 8/ 11 8 7/ 6 8 9 8 9/
8 9 10 11 12 13

Chorus:
7 9 13 12 11 11
8 9 13 12 12 12
10 13 12 13
13 12 10 12 11
10 11 13 14 / 9 9 13 13
11 12 / 12 13 14 11 10
11 11 11 10 9
Video:


Note:
  Sòl Là Sòl Đô Sòl Mi Rê Rê Đô Rê
 Sì Đô Đô Sì Là Sòl Mi Mi Rê Sì Đô
 Đô Sì Là Sì Mi Sì Sòl Sòl Là
 Là Sì Đô Đô Sì Sì Rê Rê Đô
 Sòl Mi Rê Rê Đô Rê
 Sì Đô Đô Sì Là Sòl Mi Mi Rê Sì Đô
 Đô Sì Là Sì Mi Sì Sòl Là Sì Đô Sì Đô
 Sì Đô Rê Mi Fa Sol

 Sòl Đô Sol Fa Mi Mi
 Sì Đô Sol Fa Fa Fa
 Rê Sol Fa Sol
 Sol Fa Rê Fa Mi
 Rê Mi Sol La Đô Đô Sol Sol
 Mi Fa Fa Sol La Mi Rê
 Mi Mi Mi Rê Đô

Sheet Music: Update
Midi: MF

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)