Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dù Thế Nào Đi Nữa - Cao Thái Sơn

Tabs: Tremolo
Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ
9 10 11 11 10 11 10 9 13 13
Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em.
11 10 9 9 10 9 10 11 13 11
Vì hờn ghen không làm anh với em chia đôi
11 13 14 14 13 14 15 16 14 13
Tình chúng ta đâu như trò vui
11 13 12 11 10 9 10
Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé
11 10 9 9 14 9 10 11 13
Dù có biết đâu ngày sau
11 15 15 16 14 13
Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
11 14 14 13 11 13 14 9
Anh với em chung lối đi về.
10 11 10 11 13 11 9

Chorus :
Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời
11 13 15 15 15 15 15 18 17 16 14 13
Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta
11 13 14 14 14 13 10 11
Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy
11 13 14 14 14 14 15 18 17 13
Thì tình anh luôn trao về riêng em
14 16 15 15 15 14 15 18
Sóng có lúc đến nhưng rồi cũng sẽ tan
17 17 17 17 18 15 18 11 13
Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần
15 16 14 14 14 15 16 13 10 13
Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình
11 13 14 14 14 14 15 18 17 13
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em.x
13 17 18 18 15 18 14 15

Tabs: Diatonic


 4 -4 5 5 -4 5 -4 4 6 6
 5 -4 4 4 -4 4 -4 5 6 5
 5 6 -6 -6 6 -6 7 -7 -6 6
 5 6 -5 5 -4 4 -4
 5 -4 4 4 -6 4 -4 5 6
 5 7 7 -7 -6 6
 5 -6 -6 6 5 6 -6 4
 -4 5 -4 5 6 5 4

Chorus:
 5 6 7 7 7 7 7 -8 8 -7 -6 6
 5 6 -6 -6 -6 6 -4 5
 5 6 -6 -6 -6 -6 7 -8 8 6
 -6 -7 7 7 7 -6 7 -8
 8 8 8 8 -8 7 -8 5 6
 7 -7 -6 -6 -6 7 -7 6 -4 6
 5 6 -6 -6 -6 -6 7 -8 8 6
 6 8 -8 -8 7 -8 -6 7

Video Music:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)