Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Con Yeu


Con Yêu - Cẩm Vân

Tabs:  Tremolo


14 17 17 17 17 17 18 15
11 15 15 15 15 15 16 14
16 16 16 16 16 16 14 13 14

14 14 17 17 17 17 17 18 15
11 15 15 15 15 15 16 14
16 16 16 16 16 16 14 13 14

14 13 12 12 12 12 12 12 12 13
10 13 14 16 14
14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13
10 13 14 16 14


14 14 17 17 17 17 17 18 15
11 15 15 15 15 15 16 14
10 16 16 16 16 16 16 14 13 14

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)