Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chờ Em Trong Đêm - The Men

Tabs Tremolo
Một mình anh trong đêm thâu
11 13 14 14 14 14
Ngắm bầu trời lung linh ánh sao
13 10 11 13 13 14 13
Lòng anh thấy nhớ em, nhớ thuở nào.
11 13 14 , 14 13 , 14 13 11

Mình cùng đi trên con đường xưa
9 9 10 10 10 9 10
Cùng say đắm với bao mộng mơ
9 10 13 14 13 11 13
Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh.
13 13 14 , 14 15 16 14 13 14

Rồi mùa thu đã dần qua
11 13 14 14 13 14
Khi mùa đông cô đơn đến đây
13 10 11 13 13 14 13
Lòng se sắc trong giá băng anh nhớ em nhiều.
11 13 14 14 15 16 16 16 14 13

Đôi hàng mi anh mong lệ rơi
10 9 10 10 10 9 10
Mùa đông sang giá băng người ơi
9 10 13 14 13 11 13
Anh muốn thét lên xé tan màn đêm.
14 16 15 15 17 18 15 16

ĐK:
Nghe trong gió có tiếng của em
15 18 17 17 17 15 18
Nghe trong đêm có tiếng em về
18 17 19 19 17 18 15
Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh.
15 16 14 15 16 14 13 11 10 11

Một lần nữa nước mắt lại rơi
15 18 17 17 17 15 18
Một lần nữa không thấy em về
18 17 19 19 17 18 15
Anh lại buồn ngồi ngẩn ngơ chờ em.
15 16 14 14 17 18 15 16

Tabs: Diatonic
  5 6 -6 -6 -6 -6 , 6 -4 5 6 6 -6 6
 5 6 -6 , -6 6 , -6 6 5
 4 4 -4 -4 -4 4 -4 , 4 -4 6 -6 6 5 6
 6 6 -6 7 -7 -6 6 -6
 5 6 -6 -6 6 -6 6 -4 5 6 6 -6 6
 5 6 -6 -6 7 -7 -7 7 6 5
 -4 4 -4 -4 -4 4 -4 -4 5 6 -6 6 5 6
 6 6 -6 -6 -8 -7 6 -6

 7 -8 8 8 8 7 -8
 -8 8 9 9 9 8 7
 7 -7 -6 7 -7 -6 6 5 -4 5
 7 -8 8 8 8 7 -8
 -8 8 9 9 9 8 7
 7 -7 -6 -6 8 -8 6 -6

Video Harmonica:
Note:
 Mi Sol La La La La Sol Rê Mi Sol Sol La Sol
 Mi Sol La La Sol La Sol Mi
 Đô Đô Rê Rê Rê Đô Rê Đô Rê Sol La Sol Mi Sol
 Sol Sol La Đố Si La Sol La
 Mi Sol La La Sol La Sol Rê Mi Sol Sol La Sol
 Mi Sol La La Đố Si Si Đố Sol Mi
 Rê Đô Rê Rê Rê Đô Rê Rê Mi Sol La Sol Mi Sol
 Sol Sol La La Rế Si Sol La

 Đố Rế Mí Mí Mí Đố Rế
 Rế Mí Sól Sól Sól Mí Đố
 Đố Si La Đố Si La Sol Mi Rê Mi
 Đố Rế Mí Mí Mí Đố Rế
 Rế Mí Sól Sól Sól Mí Đố
 Đố Si La La Mí Rế Sol La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)